publicaties

Vincentz Network heeft zich sinds haar oprichting in 1893 gespecialiseerd in een drietal nichemarkten: Coatings, Techniek en Ouderenzorg. Voor deze markten heeft zij haar eigen cross-media-mix gecreëerd. Deze bestaat uit diverse technische vaktijdschriften, boekwerken, evenementen, mobiele en online applicaties. Het redactionele apparaat achter deze mix geeft first hand-informatie en hanteert hoge kwaliteitseisen qua te publiceren informatie. Alle tijdschriften worden door het IVW gecontroleerd.


Heeft u naar aanleiding van de publicaties van Vincentz Network vragen over advertentieplaatsing of redactionele ondersteuning, neemt u dan via de contactpagina even contact met ons op. Wij sturen u dan gedetailleerde mediagegevens en indien gewenst een offerte op maat! 

Heeft u naar aanleiding van de publicaties van Vincentz Network vragen over advertentieplaatsing of redactionele ondersteuning, neemt u dan via de contactpagina even contact met ons op. Wij sturen u dan gedetailleerde mediagegevens en indien gewenst een offerte op maat! 

Coatings industrie

 

Vincentz Network is toonaangevend op het gebied van congressen, seminars, vaktijdschriften en e-Newsletters voor de internationale coatingsmarkt. Daarnaast organiseert zij samen met de NürnbergMesse diverse internationale vakbeurzen op het gebied van coatings. Toonaagevende vakbladen zoals "Farbe und Lack" en "European Coatings Journal" bieden technische en commerciële achtergronden voor een ieder die aktief is in de internatioanle coatings branche.

European Coatings Journal heeft een wereldwijde verspreiding (focus op Europa) en wordt in het Engels gepubliceerd. Wereldwijde trends en ontwikkelingen op het gebied van coatings, drukinkt, bouwchemicaliën, bind- en kleefstoffen komen aan de orde. ECJ kent een oplage van bijna 8.000, 93% van de lezers is beslissingsbevoegd. Het maandbblad ECJournal, de wekelijkse EC Newsletter; www.european-coatings.com en de vakbeurzen European Coatings Show, American Coatings Show en de PaintIndia bieden u volop gelegenheid uw bedrijf in de wereldwijde coatings industrie te promoten!

Farbe und Lack is hét toonaagevende vakblad voor de Duitstalige coatingsindustrie. Ook trends en ontwikkelingen op het gebied van drukinkt, bouwchemicaliën, bind- en kleefstoffen worden uitgebreid in dit vakblad beschreven. De mix van technische studies en onderzoeken met commerciële achtergrondinformatie zorgt voor een trouwe lezerskring waarbij 84% van de lezers beslissingsbevoegd is. Het maandblad wordt ondersteund door de wekelijkse Farbe und Lack Newsletter; bannering op de website www.farbeundlack.de completeert de cross mediale mix.

Techniek


Een aparte afdeling bij Vincentz houdt zich bezig met de "technische markt". Oppervlakte techniek, carrosserietechniek en technische handel in het algemeen worden door diverse publicaties en wederom vakbeurzen belicht.

Besser Lackieren is een 2-wekelijkse Duitstalige publicatie die zich met haar IVW gecontrolleerde oplage van bijna 12.000 lezers op de beslissingsbevoegden in de industriële laktechniek richt. Het tweewekelijkse Besser Lackieren, de wekelijkse BL-Newsletter, www.besserlackieren.de en het online platform besserlackieren.live bieden u de optimale combinatie om de industrie voor oppervalkte bewerking en industriële laktechniek te bereiken.

Technischer Handel is een maandblad wat zich volledig op de Duitstalige branche van de technische handel richt. Als officieel tijdschrift van de branchevereniging VTH Verband Technischer Handel e.V.. informeert het vakblad maandelijks over de belangrijkste gebeurtenissen en noviteiten in de branche, beschrijft en analyseert studies, trends en prognoses voor de Duitstalige industriële handel en toeleveringsindustrie. Online presence en informatie via TH live en www.technischerhandel.com

Ouderenzorg

 

Vicentz Network biedt de sector van de zieken- en ouderenzorg diverse mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Daarvoor publiceren zij de onderstaande week- en maandbladen:

  • Altenflege: Duitstalig maandblad voor vakmensen in de ouderenzorg.
  • Altenheim: Duitstalig maandblad voor het management van zorginstellingen en bejaardentehuizen.
  • CAREkonkret: Duitstalig weekblad voor beslissers in de zorg.
  • Häusliche Pflege: Duitstalig maandblad voor de professionele en ambulante ouderenzorg.